Factory Tour
1. Xiamen Jiayu Optical Co.,Ltd
1. Xiamen Jiayu Optical Co.,Ltd
2. Sunglasses Injection Molds
2. Sunglasses Injection Molds
3. Sunglasses Injection Machines
3. Sunglasses Injection Machines
4. Non-dust Sunglasses Painting Room
4. Non-dust Sunglasses Painting Room
5. Sunglasses Frame Welding Production Line
5. Sunglasses Frame Welding Production Line
6. Metal Tumbling Machine
6. Metal Tumbling Machine
7. Sunglasses Production Line
7. Sunglasses Production Line
8. Sunglasses Lens Inspection
8. Sunglasses Lens Inspection
9. CNC Lens Cutting
9. CNC Lens Cutting
10. Sunglasses Lens IP Coating Line
10. Sunglasses Lens IP Coating Line
11. Eyeglasses Lens Production Line
11. Eyeglasses Lens Production Line
12. Sunglasses Assembly Department
12. Sunglasses Assembly Department
13. Safety Glasses Impact Tester
13. Safety Glasses Impact Tester